Jsme tu, abychom přinesli zdraví.

Tým DerMal Znojmo s.r.o.

Lékařka se specializovanou způsobilostí v oboru dermatovenerologie

MUDr. Jana Malachová

Vzdělání

•  lékařská fakulta MU Brno 2001-2007
•  2-5/2011 odborná stáž na I.DVK ve FNuSA
•  11-12/2011 odborná stáž na kožním oddělení ve fakultní dětské nemocnici Brno
•  1/2012 stáž na infekčním oddělení s AIDS centrem FN Brno Bohunice
•  3/2012 specializační odborná stáž v lékařské sexuologii , Praha
•  4-5/2012 stáž z dermatomykologie VFN Praha a FN Brno
•  atestace z dermatovenerologie 2012
•  řada postgraduálních kurzů a školení, účast na seminářích a konferencích v dermatovenerologii, korektivní dermatologii a kosmetologii s udělenými certifikáty 

Odborná praxe

•  2007 –2022 kožní oddělení a ambulance Nemocnice Znojmo
•   od r. 2022 DerMal Znojmo s.r.o.

Licence a diplomy udělené Českou lékařskou komorou

•   od 1/2019 Diplom celoživotního vzdělávání lékařů
•   od 1/2020 Licence pro výkon soukromé lékařské praxe, pro výkon funkce lektor v lékařské praxi, pro výkon funkce odborného zástupce a pro poskytování poradenských služeb v oboru dermatovenerologie
•   od 12/2020 Licence pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře v oboru dermatovenerologie 

lekarka

Rezervace termínu pacienta

Všeobecná zdravotní sestra

Bc. Daniela Procházková

Vzdělání

•  1992-1996 Střední zdravotnická škola Znojmo
•  2005 Kurz komplexní léčba lymfedému – vč.manuální mízní drenáže Brno
•  2011 Odborný kurz lympho-tapingu, Praha
•  2018-2021 Vysoká škola polytechnická Jihlava, obor všeobecná sestra, ošetřovatelství účast na odborných kurzech, seminářích a konferencích v dermatologii, onkologii, lymfologii, včetně hojení ran

Odborná praxe

•  1996-1997 COT, Nemocnice Znojmo, všeobecná sestra- instrumentářka
•  1997-2000 Ortopedické oddělení, všeobecná sestra
•  2003-2004 CP, Nemocnice Znojmo, všeobecná sestra
•  2004-2005 Kožní ambulance Nemocnice Znojmo, všeobecná sestra
•  2005-2022 Lymfologická ambulance, všeobecná sestra - lymfoterapeut
•  od 3/2022 DerMal Znojmo s.r.o., všeobecná sestra

sestra